Stěhování v rámci budovy základní školy na Praze 9

Konec prázdnin přinesl další stěhování školy, konkrétně vynesení a rozmístění námi již dříve
stěhovaného inventáře do nově zrekonstruovaných učeben. Paní ředitelka s námi byla spokojená, proto jsme byli požádáni i o pověšení tabulí, nástěnek a fotografií.

 

  • Realizace: Srpen 19
  • Tým: 6.pracovníků
  • Doba prací: 1 den